Privacyvoorwaarden

Wanneer je de website word-buschauffeur.nl bezoekt, bij EBS solliciteert of met EBS een arbeidsovereenkomst sluit, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Een persoonsgegeven is alle informatie die direct over jou gaat of naar jou te herleiden is. Zoals je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Maar ook je gevolgde opleidingen, werkervaring en pasfoto. Met jouw persoonsgegevens gaan we uiteraard heel zorgvuldig om. Het gaat immers om jouw privacy. We begrijpen dat je misschien wilt weten wat wij wel en niet met jouw persoonsgegevens doen. Deze informatie kun je allemaal terugvinden in dit privacy statement. Het privacy statement is van toepassing voor alle bezoekers van word-buschauffeur.nl en sollicitanten bij EBS Public Transportation B.V.

Wie is verantwoordelijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Bezoek je de website word-buschauffeur.nl of solliciteer je bij ons? Dan is EBS Public Transportation B.V. in ieder geval verwerkingsverantwoordelijk met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je solliciteert bij EBS verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens

van jou:

– je NAW-gegevens, e-mailadres en eventuele andere contactgegevens;

– je geboortedatum en geslacht;

– je Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, werkervaring en eventuele

referenties en getuigschriften;

– eventuele andere persoonlijke gegevens die je deelt bij je sollicitatie;

– gegevens over je beschikbaarheid.

 

Als sollicitant dien je er zelf voor te zorgen, dat je CV en andere gegevens die je met EBS

deelt, alleen de informatie bevat die van belang is voor je sollicitatie. Voor sommige vacatures maakt een assessment of medische keuring onderdeel uit van het sollicitatieproces. We informeren je daar altijd over in de vacaturetekst. Assessments en medische keuringen worden uitgevoerd door bureaus waar wij mee samenwerken. Wij ontvangen van hen uitsluitend de voor het sollicitatieproces relevante resultaten. Ten slotte verwerken wij van jou als bezoeker van werkenbijanwb.nl jou IP-adres, internetbrowser en apparaat type. Verder verzamelen we met jouw toestemming gegevens over je activiteiten op onze website en je klikgedrag over verschillende websites heen. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Meer informatie hierover kun je vinden in het cookie statement.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we jouw persoonsgegevens?

Jouw apparaat gegevens en inloggegevens bij een bezoek aan word-buschauffeur.nl verwerken

we zodat je de website gemakkelijk en veilig kunt gebruiken. De overige persoonsgegevens

verwerken we om het werving- en selectieproces uit te kunnen voeren. Wij hebben daarbij als

organisatie een gerechtvaardigd belang. We gebruiken de gegevens om met jou te  communiceren naar aanleiding van je ingediende sollicitatie. Dat kunnen we doen via e-mail,

telefonisch en met jouw toestemming via Whatsapp. Ook gebruiken we de gegevens om jouw

geschiktheid en beschikbaarheid voor de functie waarop je solliciteert, te kunnen beoordelen.

Bij een open sollicitatie vergelijken we jouw gegevens met de huidige vacatures. En wanneer

we je sollicitatie in portefeuille hebben gehouden of je toestemming voor vacature alerts en

updates hebt gegeven, kunnen we je informeren over het werken bij EBS en mogelijke

relevante vacatures. Voor het verstrekken van jouw gegevens aan een assessment- of keuringsbureau vragen we altijd om jouw toestemming. De resultaten van het assessment of de medische keuring verwerken we om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie nog beter te kunnen beoordelen. De screening voeren we uit met ditzelfde doel. Daarnaast beoogt EBS met de screening van sollicitanten te voorkomen dat medewerkers EBS, haar medewerkers,

leden, klanten of derden schade toebrengen en te voldoen aan wettelijke vereisten en eisen

vanuit onder meer toezichthouders.

 

Na afloop van de sollicitatieprocedure kan EBS je met jouw toestemming evaluatieverzoeken

toesturen. Die gegevens gebruikt EBS voor het analyseren van de tevredenheid over het

werving- en selectieproces om deze waar mogelijk te kunnen verbeteren. Ga je werken bij de

EBS? Dan gebruiken we je persoonsgegevens onder meer voor het sluiten en uitvoeren van

de arbeidsovereenkomst. Over verdere verwerkingen van jouw persoonsgegevens als

medewerker van EBS wordt je dan geïnformeerd via ons privacy statement voor

medewerkers.

 

Met welke partijen delen we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor we deze van jou hebben

verkregen. Om deze doelen te bereiken is het in sommige gevallen nodig om jouw

persoonsgegevens door te geven aan andere partijen. Vaak zijn dit partijen die in onze opdracht

jouw gegevens verwerken (de zogenaamde verwerkers). Met deze partijen sluiten wij een

overeenkomst waarin we afspraken maken over bijvoorbeeld beveiliging van de gegevens en het tijdig melden van datalekken. De partijen mogen jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken of doorgeven. Voorbeeld van verwerkers zijn onze softwareleveranciers en het bureau dat ons helpt bij de screening van sollicitanten. Hiernaast is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan organisaties of instanties die niet rechtstreeks in opdracht van ons werken. Deze partijen zijn zelfstandig (of samen met ons) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij met hen delen. Uiteraard sturen wij hen deze gegevens alleen als we daarvoor een goede grond hebben. De partijen waar het hier bijvoorbeeld om gaat zijn uitzend-, detacherings-, payroll en recruitmentbureaus.

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate fysieke,

technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen

tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk

informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en

fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

 

Waar slaan we je persoonsgegevens op?

Jouw persoonsgegevens worden veelal opgeslagen op de servers van de EBS. Deze staan

binnen de EU. Wanneer we jouw gegevens doorgeven aan een verwerker betekent dit in

de meeste gevallen dat je gegevens (ook) ergens anders worden opgeslagen. In alle gevallen

nemen wij passende maatregelen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens

goed worden beschermd. Wanneer een verwerker je gegevens buiten de EU opslaat, zorgen wij

er door middel van een contract voor dat deze partij zich ook aan de Algemene

verordening gegevensbescherming (AVG) houdt.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wanneer je bij EBS solliciteert verwijderen wij al jouw gegevens in principe 4 weken na de

beëindiging van de sollicitatieprocedure. Wanneer je wilt dat we je gegevens langer bewaren

zodat we je eventueel nog kunnen benaderen voor passende vacatures in de toekomst, kun je

daarvoor toestemming geven. We bewaren je persoonsgegevens na tot een jaar na beëindiging

van de sollicitatieprocedure. Ga je werken voor EBS dan bewaren we je persoonsgegevens natuurlijk langer, onder meer ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Je screeningsdossier bewaren we in dat geval tot 1 jaar na het einde van jouw dienstverband. Wordt op basis van de screening besloten om toch geen arbeidsovereenkomst met jou aan te gaan? Dan verwijderen we je screeningsdossier na 6 maanden.

 

Passen we geautomatiseerde besluitvorming toe?

EBS laat geen geautomatiseerde besluiten over jou als sollicitant nemen door computersystemen (wanneer deze (aanzienlijke) gevolgen voor jou kunnen hebben. Dergelijke

besluiten zullen altijd worden genomen door eens mens, bijvoorbeeld een medewerker van

EBS.

 

Wat zijn je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je verschillende privacy-rechten. Je hebt recht

op inzage in de gegevens die we van jou verwerken, recht op correctie, verwijdering of

overdracht van je gegevens en recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. En

ten slotte heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van jouw

persoonsgegevens door EBS. Wil je dat EBS jouw gegevens verwijdert, dan kun je hiertoe een verzoek doen via solliciteren@ebs-ov.nl. Zodra wij het verzoek hebben ontvangen, krijg je daarvan een bevestiging. Binnen één maand reageren we op je verzoek. Hebben we meer tijdig nodig? Dan laten we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is. Kunnen we niet meewerken aan je verzoek of hebben we meer informatie nodig om aan je verzoek te kunnen voldoen, dan nemen we ook contact met je op.

 

Wat kun je doen als je een vraag of klacht hebt?

Natuurlijk helpen we je graag als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je

persoonsgegevens door EBS. Je kunt hiervoor contact opnemen met solliciteren@ebs-ov.nl

Mocht je er niet met ons uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving.

 

Wijziging van het privacy statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding

geven.

 

De laatste wijziging was op 29 april 2024.

Bel mij terug!

Hebbus, laat ons jou terugbellen! Vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Inschrijven open dag!

Hebbus, leuk dat je wil komen kijken bij de opendag!

Solliciteer direct!

Leuk dat je solliciteer. Laat hieronder je gegevens achter en zeg Hebbus tegen jouw baan als buschauffeur!